Naomi Osaka

osaka-aus-2017-0306-t.jpg

Narozena: 16.10.1997
Raketa: EZONE DR 98
Výplet: Poly Tour Pro 125/ REXIS 130