Denisa Hindová

Narozena: 17.6.2002
Raketa: VCORE SV 98